CALL NOW! +84 (043) 6688 4422

Tiến sĩ Ngô Chung

“Ban lãnh đạo và Ban cố vấn của BDI bao gồm các chuyên gia và cố vấn dày dạn kinh nghiệm và danh tiếng, cùng đội ngũ nhân viên năng động trẻ trung. Hơn thế nữa, BDI có kết nối chặt chẽ với các trường đại học và các viện đào tạo quốc tế chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, như Thụy Sỹ và Mỹ.”

Tiến sĩ Ngô Chung – Hiệu trưởng trường bồi dưỡng cán bộ ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam