CALL NOW! +84 (043) 6688 4422

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KINH DOANH – BDI

Địa chỉ: Tầng 7, số 52 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: +84 (043) 6688 4422

Email: info@bdi.com.vn